Wanneer jij je verdrietig voelt...

Als jij je heel verdrietig voelt..

 
Het overlijden van iemand van wie je houdt is bijzonder ingrijpend, zowel voor
volwassenen als kinderen. Volwassenen hebben vaak hun handen vol aan hun
eigen emoties. Het kan dan moeilijk zijn om het kind de steun te geven die het nodig
heeft.
 
Kinderen rouwen op hun eigen manier. Sommigen uiten zich direct of indirect,
sommigen sluiten zich af, en anderen lijken nergens last van te hebben. Ik heb vaak
gezien dat kinderen de neiging hebben hun ouders met verdriet in bescherming te
nemen. Het blijkt dat kinderen rouwen in kleine stukjes. Het ene moment is het
verdriet groot en een ander moment spelen ze weer vol vreugde.
 
Ieder kind doet het op zijn manier. Soms heeft een kind hulp nodig, ook als het
overlijden al enige tijd geleden is. Signalen kunnen zijn: bedplassen, nare dromen,
prikkelbaar of lusteloos, en/of lichamelijke klachten.
 
Wanneer je hulp bij een therapeut zoekt kan een kind zich door middel van tekenen,
knutselen, spelen of gewoon praten zijn gevoelens uiten. Het kind kan daardoor aan
het verlies een plek geven met de gevoelens die daarbij horen.
 
Bezoek over dit onderwerp ook de website van www.vlinderjemee.nl