Wat te doen bij overlijden

Wat te doen rondom een overlijden ?
 
Informeer de huisarts (of de behandelend arts bij overlijden in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis)
Bel de uitvaartondernemer : 074  2507953  / 06 - 51170704
 
Geef aan of u een thuisopbaring wenst of een opbaring in een uitvaartcentrum
Licht familie en vrienden in van het overlijden
Is er een donorcodicil
Is er een wensenboekje of is er een voorbespreking geweest
Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten
Stel een adressenlijst samen.

Samen met de uitvaartbegeleidster bespreekt u :
 
Begraven (wat voor soort graf) of cremeren
Laatste verzorging van de overledene met of zonder familie
Uitzoeken van kleding en sieraden
Thuis opbaring / uitvaartcentrum
Bedopbaring of in de kist
Welke kleding, make-up en haardracht
Wel of geen lichte balseming
Kist (soort/kleur)
 
Welke rouwbezoeken, condoleance,  tijdstippen
Locatie waar de afscheidsdienst gaat plaatsvinden
Koffietafel, catering
Bloemen en vervoer
Bloemen gewenst  (met voorkeur voor bloem, kleur, tekst lint)
Tekst op linten voor de bloemen
Bloemen niet gewenst / gift voor een goed doel
Welk doel / collecte bus
Bijzondere wensen (foto’s of film / welke muziek – live )
Muziek uitzoeken voor tijdens de condoleance / afscheidsbijeenkomst

Rouwdrukwerk (soort en tekst rouwkaart, prentjes)
Teksten en foto’s voor rouwdrukwerk uitzoeken / bedenken
Adressen zoeken / Enveloppen schrijven
Plaatsing van een rouwadvertentie in welke krant
Teksten en voor de rouwadvertentie uitzoeken / bedenken
Rouwauto, koets met paarden, loopkoets of uitvaartbus
Volgauto’s en welke te rijden route
 
Sprekers
Wie spreekt er tijdens de afscheidsbijeenkomst ( voorganger kerk / spreekster / familie en vrienden)
Tekst schrijven om voor te dragen tijdens de afscheidsbijeenkomst
Foto’s uitzoeken om tijdens het afscheid te laten zien

Dragers

Condoleance

Andere bijzondere wensen uitwerken
 
Na de uitvaart
Abonnementen opzeggen
Regelen van bankzaken
Opzeggen van lopende verzekeringen met polisnummers
Pensioenoverzicht (evt inlog Mijnpensioenoverzicht.nl)
Neem contact op met de notaris of er een testament is
Grafsteen
 
Urn of ander herinneringsproduct
Opzeggen van lidmaatschappen, verzekeringen en rekeningen. Denk er bijvoorbeeld ook aan dat de auto van de overledene binnen enkele weken na overlijden moet worden overgeschreven op een andere naam
Verkoop van huis/opzeggen van huur
Digitaal nalatenschap (account bij facebook, twitter, etc.)
Namen en wachtwoorden van websites en webforum.