Begraven

 

Begraven in de natuur.
 
“De meeste mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met jarenlang onderhoud van een graf. Op de algemene begraafplaats in Delden is dat probleem opgelost. De natuur doet het zelf in deze nieuwe tussenvorm van begraven in het groen op de Algemene Begraafplaats in Delden. Groen en rust staan centraal op het veld dat door veldkeien, bijzondere bomen, heesters, grassen en veldbloemen wordt gesierd.
Het veld krijgt geen graven met grote grafstenen, maar enkel veldkeien geven de plek waar de overledene begraven is weer. Bij de keien is het niet toegestaan om planten, lantarens, foto’s of ander gedenkmaterialen te plaatsen, hiervoor is er een gezamenlijk plateau bij het informatiebord. Op de veldkei mag enkel de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene worden aangebracht. Tevens is er een aparte hoek voor begraven van urnen en is er de mogelijkheid van uitstrooien van as.
Jaarlijks word het veld gehooid, waardoor het bloemenzaad weer in de bodem terecht komt en voor nieuwe planten zorgt. Voor meer informatie kan er met ons of de gemeente Hof van Twente contact worden opgenomen.


Gedenkteken

De nabestaanden hebben de moeilijke taak de herinnering aan de overledene levend te houden. Met een gedenkteken kan aan die persoonlijke herinnering vorm worden gegeven.

Hier kunnen verschillende materiaalsoorten bij gebruikt worden zoals: Graniet, Belgische hardsteen, ruwe stenen, zwerfkeien maar ook materialen zoals glas, RVS, hout en keramiek. Toch is het erg belangrijk dat u op een professionele wijze advies krijgt.

Wij willen u dan ook graag terzijde staan bij een niet alledaagse aankoop of kunnen u doorverwijzen naar de juiste mensen.


In plaats van bloemen….

Er is een trend om, in plaats van bloemen, een bijdrage te vragen voor een persoonlijk kunstwerk te nagedachtenis aan de overledene.

Terwijl bloemen verwelken, heeft een kunstwerk blijvende waarde.